Bị tai nạn lao động trong giờ giải lao, có được bồi thường?

Bị tai nạn trong giờ giải lao, có được xem là tai nạn lao động và được bồi thường theo quy định của pháp luật ...

Xem chi tiết

Sở hữu trí tuệ

Tra cứu, cung cấp thông tin về việc sử dụng và đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài, tư vấn liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu, đánh giá nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ ...

Xem chi tiết

Soạn thảo hợp đồng, đơn từ

Dịch vụ soạn thảo di chúc, thể hiện ý chí của người để lại di sản, Làm chứng di chúc được lập,Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật, di chúc ...

Xem chi tiết

Luật sư riêng cho tổ chức, cá nhân

Dịch vụ luật sư riêng được hiểu là những lĩnh vực pháp lý được hội tụ bởi các luật sư chuyên nghiệp uy tín và có kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, có chức năng tham gia tư vấn trợ giúp pháp lý cho từng nhu cầu của tầng lớp nhân dân trong xã hội. ...

Xem chi tiết

Luật sư doanh nghiệp

Công ty Luật Trọng Hải là một trong các văn phòng luật sư, công ty luật cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp và thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, bao gồm tư vấn thành lập công ty, tổ chức ...

Xem chi tiết

Giải quyết tranh chấp

Công ty Luật Trọng Hải & Cộng sự cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Toà án các cấp với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. ...

Xem chi tiết

Tranh tụng và tư vấn pháp luật

Công ty Luật Trọng Hải & Cộng sự cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng tại Toà án các cấp với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. ...

Xem chi tiết

Dịch vụ pháp lý về nhà- đất

Đất đai là tài nguyên quan trọng của mỗi quốc gia, đất đai còn là tài sản lớn quan trọng bậc nhất của nhiều hộ gia đình, cá nhân hay của doanh nghiệp. ...

Xem chi tiết