Bị tai nạn lao động trong giờ giải lao, có được bồi thường?

Bị tai nạn trong giờ giải lao, có được xem là tai nạn lao động và được bồi thường theo quy định của pháp luật ...

Xem chi tiết

Luật sư riêng cho tổ chức, cá nhân

Dịch vụ luật sư riêng được hiểu là những lĩnh vực pháp lý được hội tụ bởi các luật sư chuyên nghiệp uy tín và có kinh nghiệm, kiến thức pháp luật, có chức năng tham gia tư vấn trợ giúp pháp lý cho từng nhu cầu của tầng lớp nhân dân trong xã hội. ...

Xem chi tiết